ISO

ISO bestemmer hvor følsomt kameraet er for lys. Et lavt ISO-tall betyr mindre følsomhet, og et høyt ISO-tall betyr høy følsomhet. Høyere følsomhet kan gjøre bildene uskarpe.

Velg en høyere ISO-verdi når du tar bilder av motiver i bevegelse, eller når du tar bilder i dårlige lysforhold uten blits.

Hvis det er for mye lys, bruker du laveste ISO-innstilling for å oppnå høyere bildekvalitet.

ISO justeres automatisk når du tar bilder og videoer.

  1. Trykk på [Modus] > (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [ISO] og dra glidebryteren for å justere ISO-verdien.
    Trykk på (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
  3. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

  • Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hovedkameraet.
TP0001881344