Mobildatatilkobling

Du må ha riktige Internett-innstillinger for å få tilgang til Internett med en mobildatatilkobling.

  • Slik angir du mobilnettalternativer: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], og velg et SIM-kort hvis du bruker to SIM-kort.

  • Enheten er satt til å koble automatisk til Internett når du starter en app som trenger en Internett-tilkobling. (Innstillingen kan variere avhengig av nettoperatøren.)

    Hvis nettoperatøren ikke kan koble deg til Internett automatisk, eller hvis nettoperatøren gir instruksjon om det, følger du innstillingsprosedyren som vises av nettoperatøren for å stille inn tilgangspunktet for å koble til Internett.

  • Slik stiller du inn, kontrollerer eller endrer du tilgangspunktet: Finn og trykk på [Innstillinger] > [Nettverk og internett] > [SIM-kort], velg et SIM-kort hvis du bruker to SIM-kort, og trykk deretter på [Navn på tilgangspunkt]. Hvis du endrer en innstilling ved en feiltakelse, kan du tilbakestille innstillingene.

TP0001881443