Ulike måter å bruke volumknappen på

Du kan endre hvordan du bruker volumknappen.
  1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
  2. Trykk på [Bruk volumknappen som] og velg et alternativ.
    Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumknappen

  • Zoom: Bruk volumknappen til å zoome inn eller ut.
  • Volum: Volumknappen er deaktivert for kameraet.
  • Lukker: Bruk volumknappen som utløserknapp for bilder og videoer.
TP0001881477