Grunnleggende kamerafunksjoner

Bruk grunnleggende kamerafunksjoner som hjelper deg med å ta bilder eller spille inn videoer.

Justere kamerainnstillingene

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) mens du bruker kameraet.
 2. Sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene og velge en innstilling.

  Bilde av kamerainnstillingene


Merknad

 • Tilgjengelige innstillinger varierer mellom bilde- og videomodusene.

Hint

 • Trykk på (Introduksjon til funksjoner-ikon) for å finne informasjon om ulike funksjoner.

Endre størrelse på stillbilde

 1. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Stillbildestørrelse] mens du bruker kameraet.
 2. Velg en innstilling.

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

 1. Trykk på (Bytt kamera-ikon) for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.


Hint

 • Du kan også veksle mellom kameraer ved å sveipe ned på kameraskjermen (i stående retning) eller ved å sveipe mot høyre på kameraskjermen (i liggende retning).

Bytte objektiver og zooming

Du kan bytte objektiv mens du bruker hovedkameraet.

 1. Trykk på en av vinkelknappene mens du bruker hovedkameraet.
  • (Ultra-vidvinkel-knapp)
  • (Vidvinkel-knapp)
  • (Telefoto-knapp)
 2. Zoom inn på bildet.
  • Dra vinkelknappen mot venstre og høyre (i stående retning) eller opp og ned (i liggende retning).
  • Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
  • Bruk volumknappen.

Hint

 • Du kan zoome sømløst inn og ut uten å bytte objektiv.
 • Når Manuelt-modusen er valgt, vises zoomlinjen. Trykk gjentatte ganger på vinkelnavnet for å bytte objektiv, og klyp inn eller ut på kameraskjermbildet eller bruk volumknappen for å zoome inn på bildet.
 • Hvis du vil zoome med digital behandling som bevarer mer av den opprinnelige bildekvaliteten, trykker du på (Innstillinger-ikon) > [Innstillinger for digital zoom] > [Superoppløsningszoom].
TP0002935467