Stille inn rett fokus

Kameraet stiller inn fokus og gjenkjenner ansikter automatisk.

Bilde av innstilling av fokus

Fokusere automatisk

 1. Når du bruker hovedkameraet, trykker du på det området du vil fokusere på.
  (Ikon for Angi fokus) vises, og kameraet fokuserer på det området du trykket på.
  Hvis du vil endre fokusområdet, trykker du på skjermen.
 2. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Stille inn fokusavstanden

 1. Trykk på [Modus] > (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
 2. Trykk på (Ikon for Angi fokus).
 3. Dra glidebryteren for å justere fokusavstanden.
  Trykk på (Ikon for manuell modus) for å skjule eller vise innstillingsmenyen.
 4. Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.

Merknad

 • Innstillingen for fokusavstand er bare tilgjengelig når du bruker hovedkameraet.

Stille inn fokus ved å berøre søkeren

Du kan velge motivet det skal fokuseres på, ved å berøre det i søkeren. Det finnes flere alternativer som kameraet justerer automatisk når du berører søkeren.

 1. Trykk på [Modus] >  (Ikon for manuell modus) mens du bruker kameraet.
 2. Trykk på (Innstillinger-ikon) > [Trykk for å justere], og velg deretter [Kun fokus] eller [Fokus og lysstyrke].
  • Kun fokus: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen.
  • Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den angitte posisjonen og justerer lysstyrken.
 3. Lukk innstillingsmenyen.

  Innstillingen er lagret.

TP0002935482