Инсталиране на Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC е приложение за компютри с Windows . Използвайте последната версия на Music Center for PC.

Можете да използвате Music Center for PC , за да извършвате следните операции.

  • Импортиране на съдържание (например музика) от компактдискове към компютър.

  • Организиране и управление на съдържанието.

    Например можете да създавате списъци за възпроизвеждане.

  • Прехвърляне на съдържание на компютър към Вашия Walkman.

Потвърдете системните изисквания, преди да инсталирате Music Center for PC.

  1. Достъп до уеб сайта за изтегляне на Music Center for PC .
  2. Инсталирайте Music Center for PC.

    За подробности относно инсталирането, вижте [Download]-[Installation procedure] на сайта за поддръжка на Music Center for PC . (http://www.sony.net/smc4pc/)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.