Удължаване на живота на батерията

Можете да намалите изтощаването на батерията, като използвате Вашия Walkman по следния начин.

Животът на батерията зависи от условията на използване. За подробности относно живота на батерията, вижте [Живот на батерията].

  • Изключвайте ръчно захранването, когато не използвате Вашия Walkman.
  • Задайте всички настройки за качество на звука на изключено.
  • Изключвайте Bluetooth функцията, когато не я използвате.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.