Импортиране на съдържание от Вашия Walkman към Music Center for PC

  1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
  2. Стартирайте Music Center for PC.
  3. Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

  4. Кликнете върху в долната лява част на Music Center for PC , за да отворите списъка на съдържанието на Вашия Walkman.
  5. От списъка със съдържанието на Вашия Walkman изберете съдържанието, което искате да импортирате в Music Center for PC.
  6. Кликнете върху в Music Center for PC.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (http://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка

  • Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
  • Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.