Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman

Течности, за които важат спецификациите за водоустойчивост

Видовете течности, за които важат спецификациите за водоустойчивост на вашия Walkman, са следните.

Приложими:
Прясна вода, чешмяна вода, пот, вода в басейн, солена вода

Неприложими:
Течности, различни от горепосочените (например: сапунена вода, вода, съдържаща препарати за почистване или къпане, шампоан, гореща минерална вода и т.н.)

Водоустойчивостта на вашия Walkman се базира на измерванията ни при условията, описани в този раздел. Обърнете внимание, че ограничената гаранция не покрива неизправности, настъпили при потапяне във вода, но причинени от неправилно използване от страна на клиента.

Водоустойчивост и прахоустойчивост на този Walkman

Спецификациите за водоустойчивост (*1) на този Walkman са еквивалентни на IEC 60529 “Степени на защита от навлизане на вода (IP код)” IPX5/8(*2), а спецификациите за прахоустойчивост на този Walkman са еквивалентни на IEC 60529 “Степени на защита от твърди предмети”IP6X(*3). Ако ползвате вашия Walkmanв плувен басейн, не влизайте на дълбочина повече от 2 метра​ , докато сте с него.
Преди употреба се уверете, че сте прочели и разбирате напълно спецификациите за водоустойчивост/прахоустойчивост.

(*1)Модулите на слушалките не са напълно водонепроницаеми.

(*2) IPX5 (Степени на защита от струи вода): Вашият Walkman с поставени тапи за плуване е тестван и ще работи дори когато е изложен на директна струя вода от която и да е посока в ситуации с приблизително 12,5 л/мин. вода за повече от 3 минути от разстояние около 3 метра чрез използване на дюза с вътрешен диаметър 6,3 милиметра. Това обаче не се отнася до модулите на слушалките.
IPX8 (Степени на защита от продължително потапяне във вода): Вашият Walkman с поставени тапи за плуване е тестван и ще продължи да работи дори когато бъде потопен във вода на дълбочина 2 метра в продължение на 30 минути.

(*3) IP6X (Степени на защита от прах): Вашият Walkman с поставени тапи за плуване е тестван и ще продължи да спира праха и след 8 часа в устройство за изпитване, което съдържа частици прах с диаметър до 75 μm.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.