Изберете Вашия Walkman или смартфон като източник на звука

Когато Вашия Walkman е свързан към смартфон, можете да изберете един от следните източници на звук.

 • Режим Walkman
  • Можете да слушате музика от Вашия Walkman.
  • Докато слушате музика от Вашия Walkman, можете да отговорите на повикване от смартфона.
 • Режим за слушалки
  • Можете да слушате музика от смартфон с Вашия Walkman.
  • Можете да отговорите или да затворите повикване от смартфон.

 1. Задръжте натиснат бутона () за 2 секунди, докато е активна Bluetooth функцията.

  Всеки път, когато държите натиснат бутона (), режимът се превключва.

Съвет

 • Когато свържете Вашия Walkman към Bluetooth устройство, Вашият Walkman влиза автоматично в режим на слушалки. Когато променяте източника на звука от смартфон на Вашия Walkman, възпроизвеждането на смартфон спира автоматично.
 • Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи автоматично следващия път, когато включите Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.