Отговор/затваряне на повикване

Можете да отговорите на повикване до Вашия смартфон. Трябва предварително да установите Bluetooth връзка между Вашия Walkman и смартфона.

  1. Натиснете бутона (), за да отговорите на повикване.
  2. Натиснете бутона () да затворите повикването.

Съвет

  • Можете да отговорите или да затворите повикване като натиснете бутона // на дистанционното управление (само за NW-WS625).
  • Докато говорите по телефона, Режим за околен звук е изключен. Когато затворите разговор, Режим за околен звук автоматично ще включи отново.

Забележка

  • Не покривайте зоната на микрофона с ръце или друг предмет, докато говорите през Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.