Същата песен или албум се възпроизвежда многократно. Песните ще се възпроизвеждат в произволен ред.

Променете режима на възпроизвеждане на „Нормално“.

Всеки път, когато натиснете бутона (), ще чуете гласово напътствие и режима на възпроизвеждане ще се промени в следния ред.

[Normal Play] – [Repeat Play] – [Shuffle Play] – [Shuffle All] – [Normal Play]...

За да превключите на следващия режим на възпроизвеждане, изчакайте до края на гласовото указание.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.