Максимален брой на песни за записване

Приблизителното време е на базата на ситуация, при която прехвърляте или записвате единствено 4-минутни песни.

Брой песни (приблизително)

  NW-WS623 NW-WS625
MP3 128 kbps 880 песни 3 850 песни
Линейна PCM 1411 kbps 75 песни 350 песни

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.