Бележки за вградената батерия

Не докосвайте акумулаторната батерия с голи ръце, ако батерията е протекла. Течността от батерията може да предизвика изгаряния или слепота. Ако течността от батерията се допре до Вашето тяло или дрехи, измийте я незабавно с чиста вода.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.