Бележки за софтуера

 • Законите за авторското право забраняват следните действия без разрешението на носителя на авторското право.

  • Възпроизвеждането на софтуера или на ръководството изцяло или на части.
  • Заемане софтуера
 • При никакви обстоятелства Sony не поема отговорност за някой от следните случаи, които могат да възникнат извън използването на доставения софтуер.

  • Финансови щети
  • Пропуснати ползи
  • Претенции на трети страни
 • Доставеният софтуер не може да бъде използван с устройства, за които не е предназначен.
 • Имайте предвид, че спецификациите на софтуера могат да бъдат променени без предизвестие за подобряване на качеството.
 • Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции на компютър.
 • За подробности относно използването на компютри и операционни системи вижте съответните им ръководства.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.