Обем на операцията в съответствие с eвропейски и корейски директиви

  • За европейски клиенти
  • За корейски клиенти

Гласовото напътствие „Check the volume level“ (Проверете нивото на звука) е предназначено да защити ушите Ви. Ще чуете това гласово напътствие първоначално, след като сте повишили нивото на звука до вредно ниво. Натиснете произволен бутон, за да спрете алармата и предупреждението.

Забележка

  • Можете да увеличите силата на звука, след като отмените алармата и предупреждението.
  • След първоначалното предупреждение, алармата и предупреждението, че силата на звука е зададена на ниво, което е вредно за слуха Ви, се повтарят на всеки общо 20 часа. Когато това се случи, силата на звука ще се намали автоматично.
  • Ако изключите Вашия Walkman, след като сте избрали висок звук, който може да навреди на слуха Ви, нивото на звука автоматично ще бъде по-ниско, когато включите Вашия Walkman следващия път.
  • Алармата няма да прозвучи, когато Вашия Walkman е в режим на слушалки.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.