Създаване на списък за възпроизвеждане на компютър

Не можете да създадете списък за възпроизвеждане с помощта на Вашия Walkman. Създайте списък за възпроизвеждане на компютър и да го прехвърлете на Вашия Walkman.

Windows:

  • Създайте списък за възпроизвеждане с помощта на Music Center for PC и го прехвърлете на Вашия Walkman.
  • Създайте списък за изпълнение с помощта на iTunes. Импортирайте списъка за изпълнение и го прехвърлете към Вашия Walkman с помощта на Music Center for PC.

Mac:

  • Създайте списък за възпроизвеждане с помощта на iTunes и го прехвърлете към Вашия Walkman с помощта Content Transfer.

Съвет

  • За подробни инструкции вижте помощната онлайн информация за софтуера.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.