Изтриване на песни от Вашия Walkman

Не можете да изтривате песни като използвате Вашия Walkman.

За да изтриете песни от Вашия Walkman, използвайте софтуер на компютър.

За Windows: Използвайте Windows Explorer.

За Mac: Използвайте Mac Finder.

Съвет

  • Във Вашия Walkman има предварително инсталирана примерна музика. Използвайте софтуера на компютър, за да изтриете примерната музика.

Забележка

  • Когато изтривате песни с компютър, не изтривайте или преименувате основната папка (като например [MUSIC]). В противен случай Вашият Walkman няма да разпознае съдържанието.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.