Включване и изключване на функцията Bluetooth

  1. Задръжте бутона () натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.
  2. Задръжте натиснат бутона () за 2 секунди, за да включите Bluetooth функцията.

    Светлинният индикатор () ще мигне. Вашият Walkman автоматично ще се свърже с последното свързано Bluetooth устройство и след това светлинният индикатор ще светне.

За да изключите Bluetooth функция

Задръжте отново натиснат бутона () за 2 секунди. Цветът на светлинния индикатор () ще се промени.

Съвет

  • Животът на батерията е значително по-кратък, когато Bluetooth функцията е активна.
  • Когато свързвате Вашия Walkman към Bluetooth устройство, Вашият Walkman влиза автоматично в режим на слушалки. За да превключите към режим Walkman, задръжте за 2 секунди натиснат бутона (). Когато Вашият Walkman влезе в режим на Walkman, възпроизвеждането на музика за от Bluetooth устройството спира автоматично.
  • Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи автоматично следващия път, когато включите Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.