Прехвърляне на съдържание от компютър Windows посредством Music Center for PC

Можете да прехвърляте съдържание, което се съхранява на компютър с Windows към Вашия Walkman, посредством Music Center for PC.

  1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Music Center for PC .
  2. Стартирайте Music Center for PC.
  3. Свържете вашия Walkman към компютъра посредством USB.

  4. Кликнете върху в долната лява част на Music Center for PC, за да отворите списъка на съдържанието на Вашия Walkman.
  5. Изберете [Music Library] , за да отворите списъка на съдържанието на Music Center for PC.
  6. Изберете албуми или песни, които искате да прехвърлите.
  7. Кликнете върху , за да ги прехвърлите.

За подробности относно процедурата, вижте [How to use] в сайта за поддръжка на Music Center for PC . (http://www.sony.net/smc4pc/)

Забележка

  • Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
  • Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.