Какво можете да правите с функцията Bluetooth

Вашият Walkman използва безжичната технология Bluetooth.

С безжичната технология Bluetooth можете да направите следното:

  • Да слушате безжично музика през Bluetooth устройство.
  • Да отговаряте и затваряте на разговор по телефона от смартфон безжично.

Слушане на музика

Можете да получавате аудио сигнали от Bluetooth устройства (*1) да се наслаждавате на музика безжично.

*1 смартфони, мобилни телефони или музикални плеъри, и т.н.

Отговаряне на телефонно повикване

Можете да отговорите и да затворите повикване по телефона посредством Bluetooth връзка.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.