Бележки за силата на звука за разговори по смартфони

Силата на звука за музика и силата на звука за обаждания са независими една от друга. Можете да регулирате силата на звука за обаждания по време на входящо обаждане или докато говорите по телефона. Когато прекратите обаждането, силата на звука се връща към зададеното преди това ниво за музика.

Ако функцията AVLS е активна, Вашият Walkman ще запази силата на звука за разговори на средно ниво.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.