Поддръжка

 • Почиствайте Вашия Walkman с мека кърпа, напр. кърпичка за почистване на очила и др.
 • За почистване на Вашия Walkman, който е станал много мръсен, използвайте кърпа, леко навлажнена със слаб почистващ разтвор.
 • Не почиствайте с разтворители като спирт, нафта, или разредител за боя. Тези разтворители могат да повредят повърхността на Вашия Walkman.

Грижи и почистване след плуване в басейн или в морето

След всяко използване почиствайте вложките за уши и Вашия Walkman по следния начин.

 • Ако по Вашия Walkman са останали сол и пясък, металните клеми могат да ръждясат или по тях да се натрупат чужди вещества. В резултат на това, Вашият Walkman може да не се зарежда правилно, или компютър може да не е в състояние да разпознае Вашия Walkman.
 • Измийте Вашия Walkman с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне. Тези вещества могат да причинят щети на Вашия Walkman, като промяна на цвета му или пукнатини.
 • Внимавайте в слушалките да не навлязат чужди вещества (ушна кал и др.). Тези вещества могат да причинят загуба на звук или влошаване на качеството на звука.
 1. Веднага, след като използвате Вашия Walkman в океана, почистете от него всякакви остатъци от сол и пясък. Измийте Вашия Walkman с прясна вода, например с вода от чешмата.

 2. Напълнете мивка или кофа с прясна вода. Леко разклатете Вашия Walkman около 20 пъти. След това потопете Вашия Walkman за около 30 минути.

 3. Откачете вложките за уши от Вашия Walkman. След това измийте вложките на ръка с неутрален препарат. След като ги измиете, подсушете добре вложките за уши.

 4. Изплакнете клемите () и мрежестата част () на вашия Walkman под лека струя течаща вода.

  Ако клемите и мрежестата част не са чисти, почистете ги с мека четка (като четка за зъби).

 5. Премахнете всякаква влага от клемите и повърхността на Вашия Walkman с мека и суха кърпа.

 6. Потупайте внимателно слушалките в суха кърпа. Повторете потупването около 20 пъти.

 7. Потупайте внимателно зоните около бутоните на Вашия Walkman със суха кърпа. Повторете потупването около 30 пъти.

 8. Поставете Вашия Walkman върху суха кърпа. След това оставете Вашия Walkman при стайна температура за 2 до 3 часа.

Забележка

 • Не натискайте силно повърхността на мрежестата част. Това може да я повреди.
 • Не търкайте несвойствени вещества по мрежестата част. Това може да причини попадането им в слушалките.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.