Не можете да заредите батерията.

 • Ако клемите на Вашия Walkman са замърсени, могат да се появят следните проблеми:

  • Батерията не може да бъде заредена.
  • Компютърът не може да разпознае Вашия Walkman.
 • Включете и изключете Вашия Walkman от поставката за USB няколко пъти. Ако проблемът продължава, направете следното:

  • Почистете клемите на Вашия Walkman с мека четка за зъби и др.
  • След почистване на Вашия Walkman, премахнете всякаква влага от клемите му с мека и суха кърпа. Подсушете напълно Вашия Walkman преди употреба.
 • Ако остатъка в батерията е прекалено нисък, светлинният индикатор за работно състояние може да не светне, дори ако свържете Вашия Walkman към компютър. В такъв случай свържете Вашия Walkman към компютъра за 30 минути или повече, докато светне светлинният индикатор за работно състояние.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.