Бележки за прехвърляне на съдържание от компютър

Плъзгайте и пускайте съдържание в правилната папка, както е показано на следната илюстрация. Walkman може да възпроизвежда съдържание, съхранявано в първо през седмо ниво на всяка папка.

Забележка

  • Не преименувайте следните папки по подразбиране. В противен случай Вашия Walkman няма да разпознае папките.
    • MUSIC

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.