Бележки за примерните данни

Във Вашия Walkman е инсталирана примерна музика за пробно слушане.

След като сте изтрили примерните данни от Вашия Walkman, няма да можете да ги възстановите. Няма да предоставим нови примерни данни.

В някои държави/региони не са инсталирани примерни данни.