Възпроизвеждане на музика на смартфон

Можете да възпроизвеждате музика, която се съхранява на смартфон посредством Bluetooth връзка.

 1. Задръжте бутона () натиснат за 3 секунди, за да включите Вашия Walkman.
 2. Задръжте натиснат бутона () за 2 секунди, за да включите функцията Bluetooth.
  Светлинният индикатор () ще мигне. Вашият Walkman ще се свърже автоматично с последно свързания смартфон след което светлинният индикатор ще светне.

 3. Натиснете бутона (), за да започне възпроизвеждане.
  Ще започне възпроизвеждане на музика на смартфона. За да поставите възпроизвеждането на пауза, натиснете бутона ().

Съвет

 • За да слушате музика, съхранена във Вашия Walkman, докато е свързан със смартфона, задръжте натиснат бутона () за 2 секунди, за да преминете към режим Walkman.
 • Можете да извършите операции на възпроизвеждане (например стартиране или възпроизвеждане на пауза) с помощта на дистанционното управление (само за NW-WS625).
 • Ако изключите Вашия Walkman, докато Bluetooth функцията е активна, функцията Bluetooth ще се включи автоматично следващия път, когато включите Вашия Walkman.
 • Ако на гласовите напътствия са с твърде висок тон за възпроизвеждане на музика, опитайте следното.
  • Намалете силата на звука на Вашия Walkman и след това увеличете силата на звука на смартфона.

Забележка

 • В зависимост от смартфона, който използвате може да не успеете да възпроизведете музика с Вашия Walkman. В този случай възпроизвеждайте музика посредством смартфона.
 • Когато Вашия Walkman е в режим на слушалки, не можете да извършвате следните операции.
  • Преминаване предходен/следващ елемент (папка/списък за изпълнение/албум).
  • Промяна на режим за възпроизвеждане (повторение/разбъркване).
  • Промяна на обхвата на възпроизвеждане (папка/списък за изпълнение/албум).

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.