Вашият Walkman не работи. Не можете да включите Вашия Walkman.

  • Ако Вашия Walkman е свързан към компютър, изключете го от компютъра.
  • Рестартирайте Вашия Walkman.
  • Ако проблемът продължава, зареждане на батерията 30 минути или повече, като използвате USB поставка (доставени).

    Забележка:
    След като светлинният индикатор за работно състояние светне по време на зареждане, можете да използвате Вашия Walkman. Дори, ако Вашия Walkman е свързан към компютър, светлинният индикатор за работно състояние може да не светне, когато нивото на батерията е ниско.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.