Проверка на съдържанието на опаковката

NW-WS623/WS625 (Обикновен)

  • Walkman (1)
  • Тапи (1 чифт)
  • Тапи за плуване (1 чифт)
  • USB поставка (1)
  • USB кабел (1)
  • Регулиращ обръч (1)
  • Ръководство за експлоатация
  • Instruction Manual
  • Read Before Using your Walkman in a Pool or the Ocean

NW-WS625

  • Дистанционно управление (1)

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.