Walkman не възпроизвежда песни в желания ред.

Ако прехвърляте песни от компютъра към Вашия Walkman посредством плъзгане и пускане на песни, редът на проследяване може да бъде различен от реда на албума.

В този случай опитайте следната процедура:

 1. Свържете Вашия Walkman към компютър.

 2. На компютъра, отворете [Компютър] – [WALKMAN].

  На Mac компютър, отворете [WALKMAN] от работния плот.

 3. Отворете [MUSIC] във [WALKMAN].

 4. Добавяне на номер в началото на името на папката или името на файла (име на път).

  Например: [001_име на албум] или [002_име на песен] и др.

 5. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

  Вашият Walkman ще възпроизвежда песни в цифров ред.

Съвет

 • След като Вашия Walkman разпознае имената на папки и файлове, той ще възпроизвежда песни в следния ред.

  • Еднобайтови числа
  • Еднобайтови букви от азбуката
  • Двубайтова Хирагана
  • Двубайтова Катакана
  • Китайски йероглифи (канджи)
  • Двубайтови числа
  • Двубайтови букви от азбуката
  • Еднобайтова катакана

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.