Бележки относно зареждането на батерията след плуване

  • Преди да заредите батерията, уверете се, че Вашият Walkman не е мокър.
  • Ако Вашият Walkman е мокър, избършете влагата изцяло и подсушете Вашия Walkman при стайна температура. Преди да заредите батерията, уверете се, че няма няма влага по Вашия Walkman.
  • USB поставката (доставени) не е водоустойчива.
    • Не докосвайте USB поставката с мокри ръце.
    • Не използвайте USB поставката, когато Вашия Walkman е мокър.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.