Бележки за възпроизвеждане на музика от смартфон

  • Поради характеристиките на технологията Bluetooth, радио вълните могат да бъдат блокирани от Вашето тяло. Следователно, звукът от смартфона може да бъде прекъснат.

  • В дясната страна на Вашия Walkman има вградена Bluetooth антена. Ако звукът е прекъснат, опитайте следното:
    • Носете смартфона от дясната или предната страна на тялото Ви.
    • Завъртане на смартфона.

Забележка

  • За повече информация за това как да прикачите смартфона към тялото Ви вижте ръководството за работа на смартфона.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.