Намаляване на разликите в нивото на силата на звука между песните

Можете да усредните силата на звука между песните за свеждане до минимум на разликите в нивото на силата на звука (Динамичен нормализатор).

  1. Възпроизвеждане на пауза.
  2. Докато държите натиснат бутона (), задръжте натиснат бутона () за 5 секунди.

    Светлинният индикатор () ще мигне два пъти и ще се включи функцията Динамичен нормализатор.

За да изключите функцията Динамичен нормализатор

Докато задържате натиснат бутона (), задръжте натиснат бутона () за 5 секунди.

Светлинният индикатор () ще мигне два пъти.

Забележка

  • Когато Вашия Walkman е в режим на слушалки, не можете да включите функцията за заглушаване.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.