Използване на дистанционното управление

(Само за модели с дистанционно управление)

Дистанционното управление Ви позволява да управлявате безжично Вашия Walkman. Дистанционното управление и Вашия Walkman вече са сдвоени по подразбиране. Следователно можете да използвате Вашия Walkman и дистанционното управление, веднага след като ги включите.

 1. Поставете дистанционното управление на пръста си.

  Нагласете лентата, за да съвпадне според размера на пръста Ви.

 2. Уверете се, че Вашия Walkman е включен.
 3. Задръжте натиснат бутона () за 2 секунди.

  Дистанционното управление ще се включи. Светлинният индикатор () ще започне да мига.

  Дистанционното управление ще се свърже с Вашия Walkman автоматично. След това, светлинният индикатор () ще се изключи.

  Натиснете произволен бутон на дистанционното управление за да проверите връзката. Светлинният индикатор () ще светне, ако Вашия Walkman и дистанционното управление са свързани.

 4. Натиснете желания бутон за да работите с Вашия Walkman.

Съвет

 • Можете да използвате дистанционното управление, дори ако функцията Bluetooth на Walkman е изключена.
 • Можете да използвате дистанционното управление, докато има активна Bluetooth връзка между Вашия Walkman и смартфон.
 • Когато изключите Вашия Walkman, дистанционното управление се изключва.
 • Ако не работите с дистанционното управление в продължение на 2 часа, дистанционното управление ще се изключи автоматично.
 • Ако оставащият заряд на батерията е нисък, светлинният индикатор () ще започне да свети в червено.
 • За да изтриете информацията за сдвояване, задръжте натиснати бутоните ( и ) за 10 секунди.

Забележка

 • Не можете да включвате или изключвате Вашия Walkman от дистанционното управление.
 • Ако дистанционното управление няма информация за сдвояване, ще въведе автоматично режима на сдвояване, когато го включите.
 • Не можете да използвате дистанционното управление в басейн.
 • Ако замените батерията на дистанционното управление, информацията за сдвояване ще бъде изтрита. В този случай сдвоете Вашия Walkman и дистанционното управление отново.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.