Прехвърляне на съдържание посредством Windows Explorer

Можете да прехвърляте съдържание директно посредством плъзгане и пускане от Windows Explorer.

 1. Свържете Вашия Walkman с компютъра посредством USB.

 2. Отворете папката във Вашия [WALKMAN], както следва.
  • Windows 10:
   Отворете [Файлов мениджър] от менюто [Начало] . Изберете [WALKMAN] от левия панел.
  • Windows 8.1:
   Отворете [File Explorer] от [Работен плот]. Изберете [WALKMAN] от списъка под [Този компютър].
 3. Отворете папката [MUSIC] във Вашия [WALKMAN].
 4. Плъзнете и пуснете файлове или папки на компютъра към папката [MUSIC] .

  Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Забележка

 • Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай Вашия Walkman може да не успее да възпроизведе файловете.

  • Не променяйте имената на основните папки (като например [MUSIC]).
  • Не прехвърляйте файловете към папки различни от [MUSIC].
  • Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни.
  • Не форматирайте паметта на Вашия Walkman на компютъра.
 • Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.
 • Не изключвайте Вашия Walkman, докато примигва индикаторa за работно състояние OPR. В противен случай данните, прехвърляни или съхранявани на Вашия Walkman, е възможно да бъдат повредени. Ако връзката с Вашия Walkman бъде прекъсната докато се прехвърлят файлове, е възможно във Вашия Walkman да останат ненужни файлове. В такъв случай прехвърлете използваемите файлове обратно на компютъра и форматирайте Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.