Преди да използвате плейъра за първи път

Благодарим Ви, че закупихте този Walkman.

  • За информация относно законите, разпоредбите и търговските марки, моля, вижте “Важна информация” във вградената памет на вашето устройство. За да прочетете информацията, копирайте файла [Important_Information] на Вашия компютър и следвайте стъпките по-долу.
    Кликнете два пъти върху файла [Important_Information]. След това изберете език.
  • Преди да започнете да използвате Вашия Walkman, прочетете темите в [Сродна тема].
  • Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са конкретизирани.
Преди да започнете да използвате Вашия Walkman, проверете следната информация.

Име на модела

В настоящото ръководство [Помощно ръководство], има споменати няколко наименования на модели. Някои модели не са достъпни в зависимост от страната или региона, където сте закупили Вашия Walkman.

Системни изисквания към компютъра

Когато свързвате Вашия Walkman към компютър, проверете системните изисквания към компютъра.

Зареждане на батерията

Батерията може да е на изчерпване, когато използвате Вашия Walkman за първи път. Заредете батерията, преди да го използвате.

Илюстрации

Илюстрациите, показани в това ръководство са само за справка.

Те могат да се различават от реалния продукт.

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.