Поддържани формати

Музика (*1, *2, *3)

Аудио формати

MP3

Формат на мултимедиен файл: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат

Файлово разширение: .mp3

Битрейт: 32 kbps до 320 kbps (поддържа променлив битрейт (VBR))

Честота на дискретизация: 32, 44.1, 48 kHz

WMA

Формат на мултимедиен файл: ASF файлов формат

Файлово разширение:.wma

Битрейт: 32 kbps до 192 kbps (поддържа променлив битрейт (VBR))

Честота на дискретизация: 44,1 kHz

FLAC

Формат на мултимедиен файл: FLAC файлов формат

Файлово разширение: .flac

Битова дълбочина: 16 бита

Честота на дискретизация: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Linear PCM

Формат на мултимедиен файл: файлов формат Wave-Riff

Файлово разширение:.wav

Битрейт: 1411 kbps

Честота на дискретизация: 44,1 kHz

AAC

Формат на мултимедиен файл: файлов формат MP4

Файлово разширение: .mp4, .m4a, .3gp

Битрейт: 16 kbps до 320 kbps (поддържа променлив битрейт (VBR))

Честота на дискретизация: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

*1честотата на дискретизация може да не съответства на всички кодиращи устройства.

*2 Файлове със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.

*3 Нестандартни бит скорости или негарантирани бит скорости са включени в зависимост от честотата на дискретизация.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.