Отхвърляне на повикване

Когато Вашия Walkman е свързан към смартфон, можете да отхвърлите повикване като използвате Вашия Walkman.

  1. Задръжте натиснат бутона () за 2 секунди, когато получавате повикване.

Съвет

  • Можете да отхвърлите обаждането като задържите // бутона на дистанционното управление (само за NW-WS625) за 2 секунди.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.