Разкачете Вашия Walkman

Когато Вашия Walkman от ушите си, следвайте напътствията и забележките по-долу.

  1. Внимателно преместете Вашия Walkman нагоре и надолу. След това се отделете Вашия Walkman от ушите Ви.

Забележка

  • Не отделяйте рязко Вашия Walkman, когато вложките за уши на слушалките са плътно в ушите Ви. В противен случай можете да възникнат следните проблеми.
    • Вашите уши или тъпанчета могат да бъдат увредени.
    • Вложките за уши на слушалките могат да останат в ушите Ви.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.