Живот на батерията

Показаните по-долу стойности посочват приблизителния живот на батерията, когато непрекъснато се възпроизвежда съдържание.

Живот на батерията на Вашия Walkman

Режим Walkman (приблизително.)

MP3 128 kbps Режим за околен звук ВКЛ. 8 часа
Режим за околен звук ИЗКЛ. 12 часа
Linear PCM 1411 kbps Режим за околен звук ВКЛ. 7 часа
Режим за околен звук ИЗКЛ. 10 часа

Режим за слушалки (приблизително.)

Режим за околен звук ВКЛ. 3,5 часа
Режим за околен звук ИЗКЛ. 4 часа

Забележка

  • Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се изразходва малка част от заряда на батерията.
  • Животът на батерията може да варира в зависимост от настройката за сила на звука, условията на използване и температурата на околната среда.
  • Животът на батерията може да бъде с 20% по-кратък, когато е активна настройката Заглушаване.
  • Животът на батерията при непрекъснато възпроизвеждане посредством Bluetooth връзка може да бъде от 40% до 70% по-кратък, в зависимост от формата на съдържанието или от настройките на свързаното устройство.
  • Животът на батерията може да стане с около 20% по-кратък, когато Вашия Walkman е свързан с дистанционното управление. (Това е настройката по подразбиране за NW-WS625.) Нулирайте Вашия Walkman до заводските му настройки, за да удължите живота на батерията, както е описано в тази тема. Когато използвате дистанционното управление, трябва да свържете Вашия Walkman и дистанционното управление отново. Прочетете [Помощно ръководство] за повече подробности.

Животът на батерията на дистанционното управление (доставено само за NW-WS625)

Приблизително 18 месеца (при 2 часа употреба ежедневно) (*1)

*1Животът на батерията може да се различава в зависимост от околната температура или начина на използване. Стойността е само примерна.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.