Рестартиране на Вашия Walkman

Рестартирайте Вашия Walkman, ако работата му стане нестабилна или Вашият Walkman блокира. Рестартирането няма да изтрие всякакви данни и информация за свързване.Въпреки това, извършете следните неща, преди да рестартирате Вашия Walkman.

В противен случай е възможно данните във Вашия Walkman да бъдат повредени.

  • Изключете Вашия Walkman от компютъра.
  • Спрете възпроизвеждане.

  1. Задръжте натиснат бутона () за 10 секунди, докато Вашия Walkman се рестартира.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.