Проверка на информация за Вашия Walkman

Когато Вашия Walkman е свързан към компютър, можете да проверите версията на системния софтуер на Вашия Walkman. Отворете „Information.txt“ в папката на компютъра [WALKMAN]. Можете да проверите следната информация.

01: Име на модела

02: Версия на системния софтуер

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.