Прехвърляне на съдържание от компютър Mac посредством Content Transfer

Можете да използвате Content Transfer. Съдържание със защитени авторски права не може да бъде прехвърляно.

  1. Използвайте компютър, на който е била инсталирана Content Transfer .
  2. Стартирайте Content Transfer.

  3. Свържете Вашия Walkman към компютър посредством USB.

  4. Отворете Finder или iTunes. След това изберете съдържанието.
  5. Плъзнете и пуснете съдържанието в Content Transfer.

    Потвърдете, че прехвърлянето е завършено. Изключете Вашия Walkman от компютъра.

Забележка

  • Операцията може да не бъде гарантирана в зависимост от версията на iTunes.
  • Не изключвайте USB кабела, по време на прехвърляне на данни. В противен случай е възможно данните да бъдат повредени.
  • Импортираното съдържание е ограничено само за лично ползване. Употребата му за други цели изисква разрешение от носителите на авторските права.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.