Бележки относно това как да боравите с Вашия Walkman

Прочетете бележките по-долу и следвайте инструкциите, за да използвате безопасно Вашия Walkman .

 • Консултирайте се с лекар, ако се случи нараняване или изгаряне при използването на продукта.
 • Обърнете се към най-близкия търговец на Sony или Sony Service Center, ако Вашият Walkman не работи правилно.
 • Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай може да се случи експлозия, пожар, токов удар, изгаряне или нараняване.
  • Не излагайте Вашия Walkman на огън.
  • Не позволявайте метални предмети да проникват във Вашия Walkman.
  • Внимавайте да не дадете на късо клемите във Вашия Walkman посредством метални предмети.
  • Не разглобявайте и не модифицирайте Вашия Walkman.
  • Не използвайте Вашия Walkman, когато видите светкавица или чуете гръм.
  • Не използвайте Вашия Walkman, ако причинява неприятна реакция на Вашата кожа.
 • Спазвайте следните предпазни мерки. В противен случай, можете да повредите корпуса или да причините неизправност на Вашия Walkman.
  • Не поставяйте Вашия Walkman на пряка слънчева светлина.
  • Не поставяйте Вашия Walkman на места, където температурата е изключително висока.
  • Не оставяйте Вашия Walkman на пряка слънчева светлина. Не оставяйте Вашия Walkman в кола със затворени всички прозорци, особено през лятото.

  • Не поставяйте Вашия Walkman на места, където е изложен на вибрации.
  • Не изпускайте Вашия Walkman от височини.
  • Не натискайте силно повърхността и не удряйте Вашия Walkman.
  • Не поставяйте Вашия Walkman на места, където има магнитно привличане. Например, не поставяйте Вашия Walkman близо до магнит, тонколони или телевизор.
  • Не включвайте Вашия Walkman веднага след като го преместите от студена към топла среда.
  • Не използвайте Вашия Walkman във влажни и топли места, където температурата надвишава 45°C​ (например, в сауна).
  • Не оставяйте Вашия Walkman върху нестабилна повърхност или в наклонено положение.
  • Не сядайте, когато Вашият Walkman е поставен в джоба Ви.

  • Не използвайте Вашия Walkman на места, където е изложен на прекомерно много прах.
  • Измийте Вашия Walkman с хладка вода, ако по него има зацапване от масла против слънчево изгаряне. Тези вещества могат да причинят щети на Вашия Walkman, като промяна на цвета му или пукнатини.
  • Слушалките или увиващата се лента за корекции могат да се износят, поради дълга употреба или съхранение.
  • Защитата от проникване на вода не е ефективна срещу някои течности (сапунена вода, вода, съдържаща добавки за разтворимост или измиване, шампоан, гореща изворна вода, и т.н.).
 • Спазвайте съобщенията за използване на електронни устройства, когато сте в самолет.
 • Вашият Walkman може да се нагрее в следните ситуации, но това не е повреда. Въпреки това бъдете внимателни, защото съществува риск от нискотемпературни изгаряния.
  • Когато зареждате батерията.
  • Когато Вашия Walkman се използва за продължителен период от време.
 • Съдържанието, което записвате е само за лично ползване. Според закона за авторското право съдържанието не може да се използва без разрешение на носителя на авторското право.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.