Ограничаване на силата на звука

Функцията AVLS (Automatic Volume Limiter System) намалява риска от увреждане на слуха от силни тонове. Функцията AVLS ограничава максималния обем. Функцията AVLS има следните възможности.

  • Функцията AVLS ограничава силата на звука до определено ниво.
  • Функцията AVLS предотвратява смущения на други лица, причинени от високи тонове на звука при възпроизвеждане.
  • Функцията AVLS Ви позволява да слушате при по-удобна сила на звука.

  1. Поставяне на възпроизвеждане на пауза.
  2. Докато задържате натиснат бутона (), задръжте натиснат бутона () за 5 секунди.

    Светлинният индикатор () ще мигне два пъти и функцията AVLS ще се включи. Вашият Walkman ще запази силата на звука на средно ниво.

Изключване на AVLS функцията

Докато задържате натиснат бутона (), задръжте натиснат бутона () за 5 секунди.

Светлинният индикатор () ще мигне два пъти.

Забележка

  • Когато Walkman е в режим на слушалки, не можете да включвате функцията AVLS.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.