Informácie týkajúce sa aplikácie „Support by Sony

Keď do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu „Support by Sony“, môžete získavať informácie o aktualizácii softvéru komfortným spôsobom.

Aplikácia „Support by Sony“ – umožňuje vyhľadávať informácie a získavať oznámenia týkajúce sa vášho produktu:

Novinky a oznámenia
Aktualizácie softvéru
Postupy
Tipy a triky


https://sony.net/SBS


Navštívte stránku aplikácie „Support by Sony“ na webovej lokalite sony.net/SBS a pridajte si názov zariadenia „XAV-1500“ alebo „XAV-1550D“ medzi záložky.