Chýba obraz/objavuje sa šum obrazu.

  • Pripojenie neprebehlo správne.
  • Skontrolujte pripojenie medzi zariadením a ďalším vybavením. Zároveň nastavte výber vstupu zariadenia na zdroj v závislosti od tohto zariadenia.
  • Inštalácia nie je správna.
    • Zariadenie nainštalujte pod uhlom menej než 30° na pevnú časť auta.
  • Parkovací vodič (svetlozelený) nie je pripojený k spínaciemu vodiču parkovacej brzdy, prípadne nedošlo k použitiu parkovacej brzdy.