Pripojenie Rear View Camera

Pripojením voliteľnej cúvacej kamery k terminálu CAMERA IN si môžete zobraziť obraz z cúvacej kamery.

Obrázok znázorňujúci zadnú kameru jednotky

Zobrazenie obrazu z cúvacej kamery

Stlačte HOME a potom ťuknite na [Rear Camera].