Nepočuť zvonenie.

  • Pri prijímaní hovoru zvýšte hlasitosť.
  • K zariadeniu nie sú pripojené reproduktory.
    • Pripojte k zariadeniu reproduktory. Ak chcete vybrať reproduktory pre zvonenie, stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na [Settings] a zvoľte možnosť [Phone Call Sound] v ponuke [Sound].