Počas streamovania zvuku je zvuk prerušovaný, alebo došlo k zlyhaniu pripojenia BLUETOOTH.

  • Skráťte vzdialenosť medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH.
  • Ak je zariadenie BLUETOOTH v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania z puzdra.
  • V blízkosti sa používa niekoľko zariadení BLUETOOTH alebo iných zariadení (napr. amatérske rádiostanice), ktoré produkujú rádiové vlny.
    • Vypnite ostatné zariadenia.
    • Zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a inými zariadeniami.
  • Prehrávanie sa na chvíľu zastaví, keď dôjde k pripojeniu zariadenia k mobilnému telefónu. Nie je to chyba.